manifest de maig, l'espai de debat de l'anticapitalisme i de l'ecosocialisme.

Per contactar, contribuïr o adherir-se a aquest espai d'opinió ens podeu enviar un mail a verdiroig@hotmail.com

dilluns, 22 de desembre de 2008

TEMPS DE LLUITES I RESISTÈNCIES. TEMPS D'ANTICAPITALISME I ALTERNATIVA

SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA 
AMB EL POBLE PALESTÍ. 
PER UNA SOLIDARITAT ACTIVA HUMANITÀRIA.
PER UNA SOLIDARITAT ACTIVA POLÍTICA.
DES DE CATALUNYA: QUE EL GOVERN TRIPARTIT TRENQUI RELACIONS POLITIQUES, CULTURALS I COMERCIALS AMB EL GOVERN D'ISRAEL. 
PROU LOBBIES I PROU IMPUNITAT.
MENYS PARAULES I MÉS FETS. CAROD+HUGUET, PROU PROPAGANDA!
PARTICIPEM A LES MOBILITZACIONS
EN SUPORT AL POBLE PALESTÍ.

El passat dissabte 20 de desembre, membres del corrent Manifest de Maig van tractar diversos temes relacionats amb la situació política actual i amb els resultats de l'assemblea nacional d'ICV. L'any s'acaba amb els debats viscuts al sí de diverses organitzacions a "l'esquerra de la socialdemocràcia". Parlem de les assemblees d'EUiA, de Izquierda Unida, d'ICV i, també, de les propostes que arriben des de l'esquerra anticapitalista que existeix més enllà de les formacions parlamentàries. També és ocasió de parlar del recent congrés de les Comissions Obreres de Catalunya i del congrés confederal de Comissions. A banda de les interioritats de cada àmbit, vivim temps de fort impacte de la crisi capitalista (la crisi té aquest nom i no convé assajar amb eufemismes i adjectivacions de conjuntura). A Manifest de Maig interessa parlar de l'estat actual de l'esquerra del nostre país, dels moviments socials, dels sindicats i dels àmbits d'intervenció que -en teoria- han de desenvolupar un paper decidit d'alternativa, lluita i molbilització.
Hem parlat de la darrera assemblea d'ICV. MdM va protagonitzar debats incidint en posar damunt de la taula el model de partit, el sentit sociopolític d'un projecte ecosocialista, la necessitat de fer evident la deriva institucional que afecta l'esquerra de govern i, per tant, el handicap que suposa aquest extrem en la seva ubicació en relació al moviment real que generen els sectors protagonistes de lluites davant de les tendències dominants de la reinvenció capitalista.
La perspectiva d'una coalició sociopolítica, a partir d'ICV i EUiA, s'esvaeix quan uns i altres prioritzen els nexes unitaris en funció de l'agenda electoral i de les possibilitats de reeixir en un context de forta polarització entre PSC i CiU. Cal afegir, amb coneixement de causa, que els signes d'entesa mínima entre ICV i EUiA varien en funció de realitats sectorials o locals, del treball de base d'uns i altres i de la capacitat d'autonomia que puguin tenir a l'hora d'establir complicitats amb els moviments socials i els sectors critics de l'esquerra més combativa.
El nou curs d'IU, amb l'equilibri impossible entre families enfrontades, pot incrementar encara més aquest complicat camp de les relacions entre els dos grups. Temps al temps.
A la reunió de MdM s'ha observat, també, el moviment que significa a escala europea l'aposta per un nou partit o moviment de signe inequívocament anticapitalista que comença a expressar senyals al sí de l'estat espanyol i de Catalunya i que, de llarg, ofereix nous elements de debat allunyats de les querelles permanents de l'espai comunista o dels marges de l'esquerra governamental. Noves línies, doncs, d'atenció i pluralitat.

En termes de política espanyola i catalana, la reunió de MdM ha mostrat una preocupació per les línies mestres de la politica de "pactes nacionals" del tripartit, especialment la darrera sobre immigració, de matriu conservadora i molt orientada sota l'influx del nacionalisme excloent (la retòrica pseudocultural de la integració). Per no dir els paquets de mesures estatals de clara filosofia "Corbacho" (de línia dura i d'Europa-fortalessa). L'altre pacte nacional que suposa una subordinació als interessos sociovergents i a les pressions del sector privat és el de la LEC, que mereix una contestació més decidida al carrer i als centres docents i a la comunitat educativa. Amatents, caldrà que estem, a l'horitzó del pacte d'infrastructures que haurà de bregar amb el pressing de l'establishment economic i la suprastructura comunicativa dels poderosos encapçalada per la premsa ultraliberal del grup Godó i afins. Es vol imposar un model de creixement desorbitat amb unes infrastructures fetes a la mida dels interessos dominants en detriment de les necessitats públiques de transport, comunicació, organització social i equilibri mediambiental.
Lligat a aquest darrer tema, el serial del finançament necessita un debat addicional centrat en l'ús de la despesa pública que, hipotèticament, es derivi al servei d'un país i d'uns sectors socials que no podem acceptar el model privatitzador, segregador, excloent i faraònic propulsat i imposat pels poderosos.

MdM recolza i anima els estudiants en les lluites contra el pla Bolonya i demana la retirada d'expedients i expulsions. En la mateixa línia es valora com exemplar el combat estudiantil, obrer i social a Grècia. Un combat historic contra els efectes d'un capitalisme que no té fronteres.

Obrim debat. Començarem l'any 2009 amb totes les línies d'atenció obertes al combat per una esquerra compromesa en les lluites davant de la crisi capitalista. Des de dins d'ICV. Des de fora d'ICV. En favor del sentit anticapitalista ineludible que comporta una esquerra de transformació social.
L'any 2008, ha estat el dels quaranta anys del maig del 1968 a França. Un 2008 que es tanca amb el desembre de les revoltes a Grècia. 
Per un any nou 2009, anticapitalista 100%.
Manifest de Maig, desembre de 2008  

dimecres, 3 de desembre de 2008

És possible una esquerra de "lluita i de govern"?


Manifest de Maig apareix molt abans de les sessions preparatòries de l'assemblea nacional d'ICV. El punt de partida del nostre corrent era i és el debat d'idees. Volem continuar en aquesta direcció i fer-ho portes enfora del propi partit. El debat que ens preocupa és un debat que supera els marges d'ICV, fins i tot els de la coalició amb EUiA i les EPM, i ben segur que interessa a molts sectors de l'esquerra política, social, sindical i cultural.
L'assemblea d'ICV ha estat breument valorada en un altre article. MdM encara ha de fer, però, el seu debat postassembleari i contrastar opinions sobre el projecte aprovat, les propostes en marxa o els canvis de direcció i organitzatius. Abans i després però, sobretot, en el transcurs de l'assemblea, s'ha fet evident que existeix un referent organitzat -MdM- que vol tractar temàtiques obertes que mereixen més debat i més pràctica concreta.

La crisi capitalista és suficienment important com per mesurar i valorar quins instruments tenim per fer-li front. Torna, doncs, i amb tota intensitat, el dilema sobre el binomi "partit de lluita-partit de govern". Sobre l'eficàcia o no d'aquesta doble aposta. Quan els moviments socials, estudiantils o sindicals surten al carrer, quan les percepcions sobre la crisi són contradictòries, fins i tot en les àrees de "govern", convé afinar i destriar el blat de la palla. És un debat que, com altres, mereix un tractament més enllà dels nostres limits. El tipus de partit, les aliances socials, el projecte ecosocialista, l'anticapitalisme, la crisi de la democràcia representativa, etc... tots són temes que volem reactivar en el debat de MANIFEST DE MAIG.
Són preocupacions que volem compartit amb altres sectors de dins i de fora d'ICV, d'EUiA o del món sindical i social. Ens interessa, també, aclarir conceptes, establir metodologies i pràctiques que facin més precises les respostes al capitalisme, a la construcció d'una esquerra transformadora de llarg recorregut, més enllà de les dinàmiques estrictament electorals i institucionals.

Propostes de debat:
És possible una esquerra "de lluita i de govern" ?